Category «PROJEKTE»

Reversing the brain drain through the Scientific Diaspora in the Western Balkans

Project “Reversing the brain drain through the Scientific Diaspora in the Western Balkans”, funded by the EU/ Western Balkans Fund Joint Action “Support to the promotion of Civil Society regional actions in the Western Balkans” is almost completed. The Regional Migration Conference held on 24 April 2023, Skopje, North Macedonia, by bringing together a broad …

RRGSH organizon Konferencë Shkencore Rajonale në fushën e migrimeve.

Women in Science Network organises the regional migration conference on “Reversing the brain drain through the Scientific Diaspora in the Western Balkans” which aims to provide an original contribution in the field of migration studies. Download the Call: Regional Migration Conference on “Reversing the brain drain through the Scientific Diaspora in the Western Balkans”

RRGSH partner në projektin “Through Gender Lenses”

Rrjeti i Grave në Shkencë pjesë e realizimit të projektit financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga  Qendra për Hulumtime dhe Krijim të Politikave (CRPM),: “Through Gender Lenses” (i cili ka në fokus  inicimin e politikave dhe iniciativave buxhetore si dhe monitorimin e zbatimit të planeve lokale të veprimit për barazi gjinore). Në kuadër të …