KONTAKT

Rrjeti i Grave në Shkencë (RRGSH)

Rr. Fan Noli, Nr. 175

1000 Shkup,

Republika e Maqedonisë së Veriut

Email: ojq.rrgsh@gmail.com

Facebook: Rrjeti i Grave në Shkencë – RRGSH

Web: www.rrgsh.org