RRGSH partner në projektin “Through Gender Lenses”

Rrjeti i Grave në Shkencë pjesë e realizimit të projektit financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga  Qendra për Hulumtime dhe Krijim të Politikave (CRPM),: “Through Gender Lenses” (i cili ka në fokus  inicimin e politikave dhe iniciativave buxhetore si dhe monitorimin e zbatimit të planeve lokale të veprimit për barazi gjinore).

Në kuadër të fazës së parë të këtij projekti Kryetarja e Rrjetit të Grave në Shkencë, Znj. Drita Memeti dhe koordinatorja e projektit Znj.Kaltrina Zekolli Shaqiri së bashku me përfaqësues të ndryshëm nga Komuna e Likovës, filluan realizimin e projektit në këtë rajon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *