Takim pune në Universitetit Europian të Tiranës

Rritja e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor dhe zhvillimit të projekteve që kanë për qëllim të promovojnë aspekte të ndryshme të çështjeve gjinore, mbeten ndër prioritetet e #RRGSH. Për këtë arsye përfaqësueset e RRGHS-së relizuan një takim koordinues edhe me Zyrën për Zhvillimin e Projekteve dhe Ndërkombëtarizimin pranë Universitetit Europian të Tiranës.

Të dyja palët u dakorduan mbi forma të ndryshme të partneritetit lidhur me aplikimet e ardhshme në grantet rajonale dhe ndërkombëtare.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *