Rritet bashkëpunimi i RRGSH me gra nga institucione të ndryshme të arsimit dhe shkencës

Me ftesë të Prorektores për Arsim Znj. Hristina Spasevska nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij’,  Rrjeti i Grave në Shkencë realizoi ditën e djeshme vizitë pune në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjisë së Informacionit të këtij universiteti.

Përfaqësueset e RRGSH-ës u pritën nga Prodekania për Shkencë e Fakultetit, Prof. Dr. Sonia Gegovska dhe profesoreshat Prof. Dr. Lihnida Stojanovska Georgievska dhe Doc. Dr. Ivana Sandeva.

Në kuadër të këtij takimi u bisedua gjerësisht mbi sfidat e e vajzave dhe grave në fushën e kërkimit shkencor, stereotipet mbi profesionet e kuptuara si profesione mashkullore si dhe mbi atë sesi bashkarisht me Rrjetin e Grave në Shkencë të mund të bashkëpunohet më tej në projekte të përbashkëta në fusha të kërkimit, arsimit dhe shkencës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *